Mетална конструкция - производство

Част от Групата е и един от най-големите заводи за производство на уникални метални конструкции в България. Технологията за производство и оборудването на предприятието дават възможност за производство на метални конструкции и съоръжения в съответствие с всички норми и стандарти (BS;ASTM; DIN; EN). Дружеството разполага с богата производствена база, технологично оборудване и собствена лаборатория. Функционира система за качество и производствен контрол. Продуктите, които предлагаме, са сертифицирани в съответствие с наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Политиката на дружеството е насочена към модернизиране и разширяване на производствената структура, все по-пълно удовлетворяване изискванията на клиентите и спечелване доверието на новите участници в строителноинвестиционните процеси.

София Тех Парк

Размер: 6 600 кв. м.

Местоположение: София

Тип конструкция: Стоманобетон/Метал

Срок за изпълнение: 24 месеца

Производствена и складова база на Интегреитид Микро - Електроникс България

Размер: 15 000 кв. м.

Местоположение: Ботевград

Тип конструкция: Метална конструкция

Изложбен център IEC

Размер: 42 000 кв.м.

Местоположение: София

Тип конструкция: Метална конструкция

Завод за производство на цилиндрови глави от алуминии - Montupet

Размер: 11 500 кв.м.

Местоположение: Русе

Тип конструкция: Метална конструкция

Търговски комплекс - Плевен, Била, Техномаркет, Практикер

Размер: 15 000 кв.м.

Местоположение: Плевен

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Благоевград

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: Благоевград

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Бургас

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: Бургас

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Кърджали

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: Къррджали

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Монтана

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: Монтана

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Пазарджик

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: Пазарджик

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Пловдив

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: Пловдив

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Сандански

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: Сандански

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - София

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: София

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Велико Търново

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: Велико Търново

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Видин

Размер: 6 000 кв.м.

Местоположение: Видин

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Mall of Sofia

Размер: 70 000 кв.м.

Местоположение: София

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция

Техномаркет - Варна

Размер: 6 000 кв. м.

Местоположение: Варна

Тип конструкция: Стоманобетонна конструкция