Жилищни и интериорни

Първата създадена фирма в обединението ХСС Груп - Монолит 3 ООД стартира своята дейност през 1990г. именно със различни жилищни обекти. Сред тях са много еднофамилни къщи, различни сгради в режим на етажна собственост, хотели и апартаментни хотели. Предмет на дейност на ХСС Проект Консулт са и много интериорни проекти.