ХСС Проект Консулт ЕООД

ХСС Проект Консулт е компания част от групата на ХСС, основана през деведесете години, първоначално съпътстваща основната строителна и производствена дейност на обединението. През годините екипът на ХСС Проект Консулт се развива и тя става самостоятелна проектантска организация с много натрупан опит в областта на промишленото, високото и виокотехнологично строителство. Към момента ХСС Проект Консулт  се представлява от инж.арх. Полина Стефанова, дипломиран инженер - архитект от Университет Щутгард, Германия /2008г./ и последваща MBA - клвалификация от Steinbeis Universität Berlin.

Въз основа на придобитите познания и квалификация творческите усилия на екипа на ХСС Проект Консулт са насочени изцяло към създаване на екологични, пасивни, енергийно-ефективни, функционални и максимално оптимизирани проектни решения, които едновременно да задоволяват нуждите на клиента и да допълват и обогатяват околната среда.

Философия:

Ние вярваме, че всяка сграда носи своята индивидуалност и своята душевност, душевността на своя създател, но всяка творба трябва да бъде част от едно цяло - нашата околна среда.