Монолит 3 ООД

Със създаването на Монолит 3 ООД през 1990г., се поставят основите на мащабната и всеобхватна строителна дейност на ХСС Груп днес. Големият потенциал на компанията като материални ресурси и кадри се разкрива, чрез развитието на новите дейности в търсене на иновативни решения и новаторство, което довежда до поетапното прибавяне на останалите звена затварящи цикъла и съставящи производствената мощ на обединението. Монолит 3 ООД е реализирала множество обекти в областта на жилищното, общественото и промишленото строителство, хотелски и курортни комплекси, ключови инфраструктурни обекти.