Изложбен център IEC

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Монолит 3 ООД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на стоманобетонни елементи на Монолит 3 ООД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на метална конструкция ЗУМК АД
 
Върху площ от 42 000 кв. м Интер Експо Център разполага с шест изложбени павилиона, седем конгресни зали и открита изложбена част. Изложбеният комплекс е построен «до ключ» от строителна група ХСС. Металната конструкция е произведена в ЗУМК АД.

Галерия на проекта