Строителство

Основната дейност на ХСС Груп е в сферата на строителството, вече повече от 27 години.

Стоманобетонни елементи - производство

Производство на стоманобетонни, предварително напрегнати и ненапрегнати елементи, както и стоманобетонни елементи за стени и плочи - улеснява процеса на строителство, дава възможност за значително по-кратки срокове и конкурентни цени.

Mетална конструкция - производство

Проузводство на метална конструкция за всички сегменти на строителството, по индивидуални проектно-инвестиционни решения.

Инертни материали - производство

Самостоятелен добив и независимо производство на инертни материали. Фракция и трошен камък.

Проектиране

Предпроектни проучвания, инвестиционни консултации, изготвяне на инвестиционни проекти във всички фази и по всички части, изготвяне на бюджети и тръжна документация, оценка на инвестиционни намерения и др.