София Тех Парк

СОФИЯ ТЕХ ПАРК - ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Монолит София АД
ПРОЕКТАНТ: ХСС Проектконсулт ЕООД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на стоманобетонни елементи на Монолит София АД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на метални конструкции ЗУМК АД - Кремиковци
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: София Тех Парк АД
 
 
Сградата е част от голям комплекс ориентиран към на създаването на проекти, чиято непосредствена цел е да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на Република България. Сградата предоставя среда за водене на иновативни лекционни /образователни/ дискусионни форуми.
Иновационния форум е срада с три нива:
- главно ниво с основна зала за срещи и презентации (побираща 600 души). С помоща на подвижни стени залата позволява да се рездели на три по-малки.
- полуподземно ниво с втора по-малка зала за срещи и презентации (побираща 200 души), кухня и инсталации
- покривно ниво с покривни тераса с помощни барове и инсталации
Конструкцията е стоманобетона с изключение на покривната конструкция, която е от метални ферми.

Галерия на проекта