Завод за производство на цилиндрови глави от алуминии - Montupet

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Монолит София АД
ПРОЕКТАНТ: ХСС Проектконсулт ЕООД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на стоманобетонни елементи на Монолит София АД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на метална конструкция - ЗУМК АД
 
Сградата е част от втория етап на строителство на Завод За Производство На Автомобилни Компоненти От Алуминиева Сплав. На следващ етап се предвижда  доизграждане на производствената част, с което завода ще удови големината си. Проекта предвижда изграждането на една основна произовдствена сграда, около която са разположени няколко спомагателни. Също така и нов паркинг за товарни автомобили в близост главния вход на зовода. Сградата е метална конструкция, което позволява големи подпорни разстояния.

Галерия на проекта