Инфраструктурни

От 2008г. Монолит София АД разполага с отдел пътно и железопътно строителство, Усилията на това звено са насочени изцяло към инфраструктурните проекти в България. Пo-добър цялостен пътен и железопътен транспорт в страната - това наш приоритет.