ЗУМК АД

ЗАВОД ЗА УНИКАЛНИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ - КРЕМИКОВЦИ

се намира в София. През годините на съществуването си ЗУМК Кремиковци е произвело повече от 300 000 тона метални конструкции. Технологията за производство и оборудването на предприятието дават възможност за производство на метални конструкции и съоръжения в съответствие с всички норми и стандарти. (BS; ASTM; DIN; EN) с капацитет 54 000 т. годишно. Разполага с отлични възможности за комуникация чрез железопътен и автотранспорт. Започва редовно производство на метални конструкции през 1973 г. и бързо набира мощност за широкото им внедряване в:

  •  промишленото, инфраструктурното и гражданското строителство
  •  металургията
  •  машиностроенето
  •  енергетиката
  •  химическата промишленост