Проектиране

Нашата дейност в областта на проектирането обхваща всички сфери на цялостното инвестиционно решение. Въз основа на придобитите познания и квалификация творческите усилия на екипа на ХСС Проект Консулт са насочени изцяло към създаване на екологични, пасивни, енергийно-ефективни, функционални и максимално оптимизирани проектни решения, които едновременно да задоволяват нуждите на клиента и да допълват и обогатяват околната среда.

 

Екип:

В екипа си компанията има специалисти по всички части и може да разработи, както идеино проектно решение така и проект в работна фаза - предназначен за нуждите на производството. Всички инженери и архитекти, част от организацията на ХСС Проект Консулт, разполагат с Пълна проектантска правоспособност и богат опит в областа на инвестиционното проектиране. Нашият екип се стреми да работи изцяло със собствен ресурс. 

 

Услуги:

  • Предпроектни проучвания
  • Инвестиционни консултации
  • Изготвяне на инвестиционни проекти във всички фази и по всички части
  • Изготвяне на бюджети и тръжна документация
  • Оценка на инвестиционни намерения
  • Проектиране на обществени, промишлени, административни и жилищни сгради съобразени и интегрирани в околната среда
  • Устройствено планиране 
  • Дизайн на градската околна среда 
  • Ланшафтен дизайн
  • Инетриорни решения