ХСС Груп притежава производствен капацитет, екип от професионалисти, опит придобит от познания, натрупани през изминалите 27 години, съчетани с креативност, иновации и поглед към бъдещето. Предлаганите строителни решения и услуги от Групата са резултат от детайлното познаване на местния и международния пазар и натрупания дългогодишен опит. Нашите компании изграждат  модерна инфраструктура, налагат стил и индивидуалност в областта на промишленото, административното и общественото строителство.

Структурата на ХСС Груп е изградена от добре позиционирани и специализирани заводи, което прави предлаганите продукти и услуги по-достъпни и удобни - два завода за стоманобетонни елементи в София и Плевен, които така разположени са в състояние да покрият цялата страна.

Най-големият завод в България за метални конструкции.

Лаборатория за механични и химични изследвания на металите, което ни дава възможност да упражняваме входящ контрол на използваните материали.

И не на последно място висококвалифицирани екипи от специалисти, изпълнили едни от най-големите  обекти на територията на България и извън нея.