Производствена и складова база на Интегреитид Микро - Електроникс България

ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОНИКА на Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Монолит София AД
ПРОЕКТАНТ: ХСС Проектконсулт ЕООД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на Стомаанобетонни елементи на Монолит София АД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на метална конструкция ЗУМК АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИМИ - Интегрейтид Микро-Електроникс България ЕООД
 
 
Приблизително 8000 кв. м. нови складови площи, 4000 кв. м. производствени плоши и 3000 кв. м. административна част, разположени в индустриалната част на гр. Ботевград, ще приютят над 600 нови служители. Проекта беше успешно завършен през 2016г. ХСС Груп реализира цялостното изпълнение на проекта включително проектиране и цялостно изграждане на отделните етапи. 
 

Галерия на проекта