Референции

Монтюпе за ХСС Груп

Компанията създаде подходяща организация и кординация, осигури високо квалифициран екип от специалисти и работници, строителна механизация както и гъвкаво управление способстващи за професионалното и успешно завършване на строително - монтажните работи на обекта. Работите на обекта бяха изпълнени в договорените срокове и с качество отговарящо на изискванията и стандартите на клиента.

Софсток за ХСС Груп

Фирма Монолит София АД изпълни, като Главен изпълнител новата сграда на седалището на компанията ни съгласно нашите изисквания като Възложител с отлично качество и в договорените срокове, както и в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.

Интегрейтид Микро-Електроникс България за ХСС Груп

Със своите възможности Монолит София АД се утвърждава като надежден и сигурен партньор, спазващ стриктно договорните си задължения, предлагащ качествени строително - монтажни работи и завърщен продукт.

Интегрейтид Микро-Електроникс България за ХСС Груп

ХСС Проект Консулт ЕООД е лоялен партньор и притежава опит в проучването и проектирането на търговски, промишлени и обществени сгради, затова го препоръчваме и на други инвеститори за съвместна работа.

Амер Спорт за ХСС Груп

Монолит София АД създаде необходимата организация и координация за изпълнение на възложените дейности. Притежаваната от дружеството строителна техника и механизация, квалифициран персонал и натрупан опит в изпълнението на подобни обекти, допринесе за качественото и срочно изпълнение на възложените им работи и пускане на обекта в експлоатация.

Мирад за ХСС Груп

В реализацията на проекта бяха включени инженери с отлични организационни умения и познания във всички направления на строителния процес.

Глориент Инвестмънт за ХСС Груп

В качеството на "Главен изпълнител" на обект "Магазин "BAUMAX" - гр. София, етап I - Сглобяеми конструкции, Монолит София АД извърши строителство в съответствие с изискванията на инвеститора и съгласно нормативните изисквания.

Притежаваните строителна механизация и оборудване, производствени и складови бази със значителен капацитет и дългогодишен, доказан опит допринесе за краткосрочното и успешно завършване на обекта.

Глобал Биомет за ХСС Груп

Компанията създаде подходяща организация и координация, осигури високо квалифициран екип от специалисти и работници, строителна механизация, както и гъвкаво управление, способстващи за професионалното и успешно завършване на обекта.

Глориент Инвестмънт за ХСС Груп

Препоръчваме Монолит София АД като надежден, лоялен и конкурентен за българския и международния пазар партньор.

Глориент Инвестмънт за ХСС Груп

Препоръчваме фирма Монолит София АД на всички настоящи и бъдещи партньори на компанията, като един коректен изпълнител, работещ с голям професионализъм и отговорност.

Глориент Инвестмънт за ХСС Груп

Създадената организация и проявената отговорност на служителите и работниците доказа утвърдения дългогодишен професионализъм на фирмата.

Глориент Инвестмънт за ХСС Груп

Проектните разработки бяха изпълнени качествено, на високо техническо ниво и изработени от комплексен колектив от специалисти на ХСС Проект Консулт ЕООД. Проектите обхващат пълния обем на проектантските работи по всички части и бяха завършени в договорените срокове и съгласно действащите стандарти.

Соравия за ХСС Груп

Екипът от професионалисти и строгата, но гъвкава организация на обекта бяха ключов момент в реализацията му.

К&K за ХСС Груп

 В заключение можем да кажем, че ХСС Проект Консулт ЕООД е лоялен партньор и притежава опит в проучването и проектирането на търговски, и промишлени сгради, затова го препоръчваме и на други инвеститори за съвместна работа.

К&K за ХСС Груп

Проектните разработки бяха изпълнени качествено, на високо техническо ниво и изработени от комплексен колектив от специалисти на ХСС Проект Консулт ЕООД. Проектите обхващат пълния обем на проектантските работи по всички части и бяха завършени в договорените срокове и съгласно действащите стандарти.

IPS Bulgaria за ХСС Груп

Препоръчваме фирма Монолит 3 ООД като сериозно ангажирана към изпълнените обекти фирма, целяща да постигне най-доброто изпълнение и дългосрочна удоволетвореност на Инвеститора.  

Министерски съвет за ХСС Груп

Считаме, че със своите възможности фирма Монолит 3 ООД се е утвърдила като надежден и сигурен партньор, спазващ стриктно договорните си задължения, предлагащ качествени строително - монтажни работи.

Метро Кеш енд Кери за ХСС Груп

Фирма Монолит София АД показа висок професионализъм при извършване на договорените видове работи и сме готови и в бъдеще да продължим нашата съвместна работа.

Метро Кеш енд Кери препоръчва Монолит София АД като един надежден и отговорен партньор. 

Глориент Инвестмънт за ХСС Груп

Препоръчваме фирма ХСС ЕООД като надежден, лоялен и конкурентен за българския и международен пазар партньор.

Метро Кеш енд Кери за ХСС Груп

Компанията създаде подходяща организация и осигури виоско квалифициран екип от специалисти и работници, строителна механизация, както и гъвкаво управление, способстващи за професионалното и успешно завършване на обекта. 

Интер Експо и Конгресен Център за ХСС Груп

Препоръчваме Монолит София АД като надежден, лоялен и конкурентен за българския и международния пазар партньор.

К&K за ХСС Груп

ХСС Проект Консул ЕООД е лоялен партньор и притежава опит в проучването и проектирането на търговски, промишлени и обществени сгради, затова го препоръчваме на други инвеститори за съвместна работа.

Летище София за ХСС Груп

Със завършване на обекта приемаме възможността да изразим признателността си към Монолит 3 ООД за доброто изпълнение на проекта.

К&К за ХСС Груп

От голямо значение бе и факта, че всички конструкции - метални и стоманобетонови бяха произведени в заводите на Монолит 3 и бяха доставени на обекта в изключително кратки срокове. Довършителните работи бяха правилно организирани и съгласувани. 

БНБ за ХСС Груп

Изпълнените строително - монтажни и ремонтни работи от фирмата са с необходимото качество и са завършени в договорираните между страните срокове. 

Peter Gross за ХСС Груп

Фирма Peter Gross KG ще се стреми въз основа на тази добра съвместна работа и в бъдеще да изпълнява обекти за грубо строителство с фирма Монолит 3.

Stihl за ХСС Груп

Препоръчваме Монолит 3 ООД като строителна компания притежаваща:

  • опитен проектантски колектив 
  • голям производствен капацитет и заводи за производство на стоманобетонови елементи
  • пълен комплект тежка и лека механизация 
  • опитни изпълнители по всички части 

Шнайдер Електрик за ХСС Груп

Препоръчвам Монолит 3 ООД като добър партньор на всеки инвеститор.

Тойота за ХСС Груп

Всички проектни работи бяха извършени съгласно изискванията ни като се получи един център, обединяващ в себе си различни по своя характер дейности и същевременно една модерна и функционална среда.

БНБ за ХСС Груп

Монолит 3 разполага с високо квалифицирани специалисти за извършване на инженерингова дейност.

Peter Gross за ХСС Груп

Извършеното грубо строителство е от високо качество. Зидарските и бетонови работи са изпълнени отлично.

Лада България за ХСС Груп

В процеса на проектиране бяха приложени съвременни строителни технологии - предплочи, нови кофражни елементи, специфична обработка на бетонова настилка за използване и др.

Стандарт за ХСС Груп

В заключение искам да препоръчам Монолит 3 като сериозна строителна организация, притежаваща опита и възможността да се справи с различни по своя характер обекти. 

АСМ за ХСС Груп

Главната причина за успешното завършване на обекта е факта, че притежава необходимата за строителството тежка механизация, отлични изпълнители и висококвалифицирано техническо ръководство.

Дикерхов и Видман за ХСС Груп

Зидарите на Монолит 3 са извършили първокласна ръчна работа, особено при клинкерната видима зидария. През цялото време те се държаха дисциплинирано и отзивчиво на обекта.

Офсетграфик за ХСС Груп

Монолит 3 ООД притежава необходимата техника, опитни екипи и добро техническо ръководство.

БДЖ за ХСС Груп

Нашето становище е, че фирма Монолит 3 притежава високо компетентни ИТР, проявяващи висок професионализъм в работата си, изградена вътрешноорганизационна структура, добре уреден автомобилен парк.