Вашата мобилност е наш приоритет

Иновациите са нашата движеща сила

27 Години устойчивост

Производство на стоманобетонни елементи

Производство на метална конструкция

Производство на предстени и предплочи

За нас

ХСС Груп притежава производствен капацитет, екип от професионалисти, опит, придобит от познания, натрупани през изминалите 27 години, съчетани с креативност, иновации и поглед към бъдещето. Предлаганите строителни решения и услуги от Групата са резултат от детайлното познаване на местния и международнияпазар и натрупания дългогодишен опит. Нашите компании изграждат  модерна инфраструктура, налагат стил и индивидуалност в областта на промишленото, административното и обществено значимото строителство.