Магазин Decathlon

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Монолит София АД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на стоманобетонни елементи Генерал Ганецки АД 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
 
Сградата се състои от търговска зала с прилежащи към нея клиентски и обслужващи зони: административна част и санитарни помещения. Тя е едноетажна без сутерен. Основните функционални зони на сградата са:
• Търговска зала за спортни стоки;
• Доставка и склад за спортни стоки;
• Технически помещения;
• Служебна зона;
В зоната, успоредна на западната фасада на магазина и в близост до главния вход са разположени тераса за отдих на посетители и игрище за изпробване на стоки  от магазина. Игрището е отделено от площадката чрез лека ажурна ограда и частично с предпазна мрежа, монтирана над ажурната ограда с височина 2м. В границите на парцела е разположен надземен паркинг с 156 паркоместа. Носещата конструкция на сградата е от сглобяем стоманобетон.
 

Галерия на проекта