Изграждане на Метростанция III - 14, Трети Метродиаметър

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 обхваща  участъка  от км. 11+966,34 (стартова шахта на ТПМ) до км. 8+996,69 (край на МС 11) на Трета метролиния. Общата дължина на участъка е 2 969,65 м. и включва две подземни метростанции ( МС ІІІ-12 и МС ІІІ-14 ), метротунели между станциите и междустанционна вентилационна уредба (ВУ) и помпена водоотливна станция в района на бъдещата МС ІІІ-13 от отклонението в посока ул. ”Дойран”. Проектът стартира в началото на 2016г. и ще бъде завършен през втората половина на 2019г.

Метростанция ІІІ - 14 е ситуирана под  кръстовището на бул. "Цар Борис ІІІ"  с ул. "Житница”, като по-голямата й част е разположена под ул. „Житница”. Върху метростанцията под бул. „Цар Борис ІІІ” преминава Транспортен тунел свързващ бул. „Гоце Делчев” и ул. „Житница”. По тази причина метростанцията е развита на три нива – ниво перон, ниво вестибюл от където са предвидени  вход - изходите за западната част на кръстовището и ниво подлез с вход- изходите на метростанцията за източната част на кръстовището. На това ниво е и транспортния тунел.

Галерия на проекта