21 март ‘17

Изграждане на Mетростанция III - 14 от Трети Метродиаметър

Към момента е завършен Етап 1 на Транспортния тунел, Подлези 1 и 2, като за целта трамвайното движение по бул. „Цар Борис III” беше преместено и в последствие възстановено по съществуващо положение. С оглед намаляване на сроковете за изпълнение беше внедрена и успешно изпълнена системата за стоманобетонни предплочи, произведени в завод на Монолит София АД. 

Изкопите и укрепването чрез шлицови стени и анкери, на станционния котлован са изпълнени и се работи по изграждане на дънната плоча на метростанцията, с оглед успешното преминаване на Тунелно пробивната машина(ТПМ). Метростанция ІІІ – 14 е първата от Трети метродиаметър, през която ще премине ТПМ и екипът на Монолит София АД успешно ръководи инженеринговия процес, за да бъдат спазени всички срокове, а работите – качествено изпълнени.