Железопътен тунел №3 Гълъбец

Тунелът е част от трета главна ЖП линия - подбалканска линия София-Карлово-Зимница.

Тунелът е с дължина разположен в участъка между ЖП гара Долно Камарци и гара Буново и е с обща дължина 3 023 м.

Галерия на проекта