Център за настаняване от семеен тип

Проектната разработка е ориентирана в създаването на „семейна среда“ за деца без родители.

За тази цел центъра развива около една обща група от дневна, трапезария и кухня, три малки групи. Всяка група се състои от две стаи за деца и малка дневна зона.

Галерия на проекта