Логистичен център на Софсток

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Монолит София АД
ПРОЕКТАНТИ ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА: ХСС Проектконсулт ЕООД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на стоманобетонни елементи на Монолит София АД 
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на метална конструкция - ЗУМК АД
 
Проектът се състои от три сгради – склад, офисна сграда и обслужваща сграда, които са разположение една до друга. Складът обгражда офис сградата от две страни, а към тях е прилепена обслужващата сграда. Тя и офисната сграда са свързани с топла връзка развита над склада. Поради голяма денивелация на терена складът е на две части – ниска и висока, като ниската част е подземна (вкопана в терена).
Офис сградата е разположена между склада и обслужващата сграда. Тя е многоетажна и в нея се предвиждат да работят 94 човека и приемат 290 посетители. 

Галерия на проекта