17 май ‘17

Тунелно пробивна машина навлезе в Mетростанция III - 14 от Трети Метродиаметър.

Екипът на ХСС Груп – Монолит София АД, в качеството си на главен изпълнител, завърши изпълнението на фундаментната плоча на Блок 1, Блок 2 и Блок 3 на МС14 в срок и според изискванията на Метрополитен ЕАД, което позволи успешното навлизане на ТПМ в метростанцията. На 17.05.2017 ТПМ проби челните стени при край Метростанция 14 – първата от трети метродиаметър.
Съвместно с екипите на Гражданско дружество ДВУ – главен изпълнител на тунелния участък, успяхме да осигурим безпрепятствено навлизане на машината, съобразено с нормите за Здравословни и безопасни условия на труд и одобрените планове за Качество на строителния процес.
Ние сме изключително горди, че сме Първите, че изпълнихме работите в срок и продължаваме да работим по изграждането на Метростанция III – 14.