17 април ‘19

ХСС Груп в Академия Лидерите

ХСС Груп взе участие като обучител в сезон 3 на Академия Лидерите. Като компания с богат опит в проектирането и строителството в областта на промишленото, административното, общественото, жилищното и транспортното строителство представихме темата „Разликата между учебното и реалното проектиране“. Основните въпроси, които поставихме пред младата аудитория бяха: Какво представлява инвестиционния проект; какви са предизвикателствата, с които се сблъскват отделните специалности по време на реалното проектиране; кои основни етапи не са засегнати в учебната програма; и какви са резултатите по време на реалното изпълнението на един  проект.
Казусът, който поставихме на бъдещите специалисти представляваше инвестиционно намерение за изграждане на жилищен комплекс. Силно сме впечатлени от сериозното отношение на тези млади хора към поставената задача и подкрепяме мисията на Академия Лидерите.

ХСС Груп представят предизвикателствата в реалното проектиране - STROIINFO