ERP - Оперативен счетоводител

Реф. номер: 044

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ОПИТ С MICROSOFT DYNAMICS AX ERP/ MICROSOFT DYNAMICS NAV ERP

1. Трудови задачи и задължения:

 • работа със ERP програма – въвеждане на данни, документи, обработка на отчети и др.
 • обработка на първични и вторични счетоводни документи (вкл. контиране в софтуера, класифициране и архивиране)
 • изготвяне на периодични отчети, справки и финансови анализи за мениджмънта
 • текуща счетоводна дейност
 • изготвяне на оборотни ведомости, извлечения и справки от аналитични сметки
 • участване при изработването на тримесечни, шестмесечни и деветмесечни междинни баланси, както и годишния баланс на предприятието
 • подготвяне на данни за статистически отчети и формуляри
 • изчисляване и осчетоводяване на вноските за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, данък общ доход и данъка към общините
 • месечно приключване съгласно корпоративните изисквания
 • подготовка на вътрешни отчети и работа по планиране и бюджетиране
 • участие в годишното приключване
 • при необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на работата

2. Изисквания за заемане на длъжността:

 • висше образование, специалност Счетоводство или Финанси
 • минимум три години опит в областта на счетоводството
 • добро познаване на данъчното и счетоводно законодателство
 • владеене на счетоводните принципи
 •  компютърна грамотност Microsoft Office, счетоводен софтуер
 •  опит с ERP Microsoft Dynamics
 •  владеенето на английски език е пожелателно
 •  предишен опит в строителния бранш е предимство
 •  високо ниво на отговорност и дисциплина, организация и самоорганизация
 •  експедитивност и стриктност при изпълнение на поставените задачи
 •  спазване на трудовата дисциплина и инструкциите за безопасност
 •  възможност за дългосрочна, постоянна ангажираност

3. Фирмата предлага:

 • дългосрочен ангажимент на трудов договор
 •  добро възнаграждение 
 • фирмено обучение и възможност за професионална реализация в реномирана компания
 • работа в динамичен и отговорен колектив