Архитект

Реф. номер: 857

1. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование – Архитектура; 
 •  Отлична компютърна грамотност;
 •  Autodesk Revit /задължително/;
 • Способност за взимане на самостоятелни решения;
 • Инициативност;
 •  Творческо мислене;
 •  Работа в екип;

2. Ние ви предлагаме:

 • Много добри условия на труд;
 • Адекватно възнаграждение;
 • Регламентирани трудово-правни отношения;
 • Динамична и интересна работа по престижни проекти;