Национална галерия "Квадрат 500"

Конкурсът обхваща комплекс от три съществуващи сгради, две от които са сградата на Национална Галерия за Чуждестранно Изкуство и бившата сграда на Технияеския Университет, и един изцяло нов обем.

Трите съществуващи сгради са оригинално проектирани независимо една от друга, което довежда но етажни плочи на различни нива. Проектната разработка се възползва от тези дадености и развива непрекъсната спираловидна линия на движение през всички нива на сградата. Същевременно в новоизградения обем се осигурява бърза вертикална комуникация. В допълнение през централното общо пространство се развиват три панорамни мостови връзки, даващи възможност за преминаване към различни нива от спиралата.

Галерия на проекта