Магазини МЕТРО

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Монолит София AД

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на цтоманобетонна конструкция Генерал Ганецки АД 

Монолит София АД е изпълнител и производител на стоманобетоновата и стоманената конструкции на Метро Кеш енд Кери в Плевен, Велико Търново, Пловдив. Търговската площ на магазините варира от 7500-9000 кв. м, а общата площ на всеки магазин надхвърля 12 000 кв. м. Всеки магазин има клиентски паркинг с повече от 500 паркоместа.

Галерия на проекта