Логистичен център - SAMSUNG

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:ХСС ЕООД

ПРОЕКТАНТ:ХСС Проектконсулт ЕООД

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на стоманобетонна конструкция Генерал Ганецки АД 

Обектът е съставен от две самостоятелни тела: административна сграда с три надземни етажа и подземен служебен паркинг с 53 паркоместа и складова сграда. Складовата площ е разделена с деформационни фуги на 4 блока.

Конструкцията е стоманобетонова като за склада конструктивните оси са 15.0/18.60м и 15.0/23.40м.

Галерия на проекта