Логистичен център на Биомет

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Монолит София AД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на стоманобетонниелементи  - Генерал Ганецки АД
ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на метална конструкция - ЗУМК АД
 
 
Строителството на логистичния център приключи с месец по-рано от предвидения срок. Биомет и Идеал Стандарт разполагат с втория по големина логистичен център в България.

Галерия на проекта