Кауфланд - Шумен

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: Монолит 3 ООД

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА СТОМАНОБЕТОНОВАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод з апроизводство на стоманобетонна конструкция Генерал Ганецки АД 

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МЕТАЛНАТА КОНСТРУКЦИЯ: Завод за производство на метална конструкция ЗУМК АД

Сградата са изградена от едноетажна рамкова конструкция, по сглобяем начин с индивидуални сглобяеми елементи /ст.б.колони, напречни греди и столици/, монолитни фундаменти и стоманен покрив от ЛТ ламарина. Разстоянието между носещите елементи е 24 м в напречна посока и 14м— надлъжна.

Хипермаркетите се състоят от входна зона, търговски площи, битови и обслужващи помещения, складове, технически помещения, товарна рампа и паркинг с 230 паркоместа.

Галерия на проекта