19 април ‘17

Ще бъде възстановен трафика...

Завършен е първия етап от изпълнението на транспортния възел при кръстовището на бул. Гоце Делчев и бул. Цар Борис III  – конструкциите на транспортния тунел, който ще преминава под бул. Цар Борис III са изцяло изпълнени, както и подпорните стени за рампата към него. До края на месеца ще бъдат възстановени локалните платна по бул. Гоце Делчев с паважна настилка, което несъмнено ще облекчи трафика в тази зона.

Ние, като главен изпълнител винаги се стремим да оптимизираме дейностите, с оглед съкращаване на сроковете за изпълнение, без това да дава негативно отражение върху качеството на изпълнение. Основен наш приоритет е максимално да облекчим, както автомобилния трафик, така и пешеходното движение.